technologia

Formuła preparatu oparta na opatentowanym rozwiązaniu

Sam preparat różni się zasadniczo od typowych produktów obecnych na rynku. Oferuje nową jakość. Jego przewagą oraz innowacyjnością jest wykorzystanie synergii działania skutecznych substancji biobójczych z długoterminowym działaniem aktywnych form srebra. Dzięki temu produkt ma szerokie spektrum działania (bakterie, grzyby oraz wirusy) i nie wymaga wielogodzinnego wietrzenia po jego zastosowaniu (krótszy okres karencji). Clima-Te działa wielokierunkowo – nie tylko zabija istniejące mikroorganizmy ale i zapobiega ich rozwojowi. Jest to spowodowane zastosowaniem opatentowanego kompleksu polimerowo-srebrowego, który pozwala na wytworzenie aktywnej mikro-powłoki stanowiącej barierę ochronną przed drobnoustrojami i ich formami przetrwalnikowymi.

Powierzchnia chroniona przez ten kompleks jest cały czas aktywna wobec patogenów.

Zastosowanie tego kompleksu pozwala wydłużyć czas pomiędzy kolejnymi dezynfekcjami instalacji. Ma to bezpośredni wpływ na rachunek ekonomiczny związany z użytkowaniem sprzętu i wyraźnie zmniejsza możliwość narażenia użytkowników na mikroorganizmy bytujące w systemach klimatyzacyjnych. Oprócz aspektów zdrowotnych, chroni elementy konstrukcyjne urządzeń przed korozją biologiczną spowodowaną negatywnym wpływem enzymów pochodzących od patogenów.

 

działanie

skuteczność mikrobiologiczna

Środek Clima-Te posiada Atest PZH nr HK/B/1215/02/2014. Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5970/14.

Poniżej prezentujemy wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych ze środkiem Clima-Te:

Atesty i pozwolenia

Atest PZH nr HK/B/1215/02/2014

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym
nr 5970/14 (cz.1)

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym
nr 5970/14 (cz.2)